Siv ger dig verktygen till dig själv!
Är det dags att ta tag i det som stressar och blockerar och som begränsar dina möjligheter? Siv Stenman, ayurvedisk hälsorådgivare, behandlar med hjälp av ayurvedametoden de obalanser som uppstått i kropp, sinne och själ.
Ayurveda är en helhetstänkande filosofi som härstammar från Indien och grundar sig på att människokroppens hälsa har ett nära samband med själen.
Den utgår från en helhetsbild av människan och tar hänsyn till varje individs personliga och medfödda grundkonstitution. Inom Ayurveda består varje individ av en kombination av tre doshor; vata, pitta och kapha, som ska ses som de grundenergier vi bär med oss. Siv talar om att vi alla är unika individer där olika slags maträtter, varma och kalla, kryddstarka eller milda passar in på respektive person. Du kan med bland annat kosten hjälpa din kropp i balans.
Siv Stenman tar emot i sin nya lokal där man, genast man kliver in, känner en skön känsla av lugn. Siv tar pulsen på patienten, tolkar den enligt ayurvedan och kan där utläsa vilka obalanser som finns i kropp och sinne. Förutom detta med maten kan människan ha inre stress i systemet, minnesbilder i det undermedvetna som finns lagrade och som utlöser negativa känslor. Med Sivs hjälp och vägledning kan man finna lugn och välbefinnande med ayurvedametoden.


Ayurvedahälsan

Bransch:
Friskvård

Telefon: 0706-343054


Email:
ayurvedahalsan@gmail.com

Hemsida:
www.ayurvedahalsan.se

Adress:
Ayurvedahälsan
Ankarstigen 27
45238 Strömstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN